LEGAL ADDRESS

UL.PUŁAWSKA 87/89  LOK.  17    02-595 WARSZAWA

 

Contact form

Imię i nazwisko/Name and surname/Nom (wymagane/required/exigé)

Adres email/e-mail address/e-mail (wymagane/required/exigé)

Telefon kontaktowy/Phone/Numéro de téléphone (wymagane/required/exigé)

Treść wiadomości/Message (wymagane/required/exigé)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną poniżej Polityką Prywatności i Regulaminem Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną./I hereby consent to my personal data being processed in accordance with the Privacy Policy (Polityka Prywatności) and the Regulation for the provision of electronic legal services (Regulamin Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną) enclosed below./Je consens par la présente à ce que mes données personnelles soient stockées et utilisées conformément à la Politique de confidentialité (Polityka prywatności) et au Règlement pour la prestation des services juridiques en ligne (Regulamin Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną) ci-dessous.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szysiak-Juszczyńska adres: al. Puławska 87/89 lok.17 02-595 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@szysiak-juszczynska.pl albo telefonicznie: +48 798 130 917.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
Ponadto informujemy, że przysługują Państwu wszelkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Anny Szysiak-Juszczyńskiej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Contact info

phone: +48 798 130 917

phone/fax +48 (22) 119 09 19

e-mail: biuro@szysiak-juszczynska.pl