On-line legal services

How to get legal aid if you do not have time to meet a lawyer in person? Taking into account the present state of the Internet development, personal presence is not required to get high standard legal services. Our law firm offers the option of getting professional legal aid with the on-line contact form. Thanks to the modern Internet tools we can supply a variety of pleadings, such as a claim, an appeal, a complaint etc. by e-mail.

 

In order to gain information on our on-line legal services please fill in the following contact form with contact details (your name, surname, phone number, e-mail address) and please provide us with an accurate description of your case. You can also attach essential documents, if necessary. After getting your message a lawyer will analyse it and contact you as soon as possible to specify the cost of the service and the execution time.

 

Requests for price quotation are obviously free of charge. We start working on your case after getting your acceptance of the remuneration and the deadline and having the remuneration paid. We send a pleading or legal advice/opinions to you by e-mail within the fixed timeframe.

We are inviting you to use this method of contact if you need to gain legal services without leaving home.

 

 

Imię i nazwisko/Name and surname/Nom (wymagane/required/exigé)

Adres email/e-mail address/e-mail (wymagane/required/exigé)

Telefon kontaktowy/Phone/Numéro de téléphone (wymagane/required/exigé)

Treść wiadomości/Message (wymagane/required/exigé)

 Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z załączoną poniżej Polityką Prywatności i Regulaminem Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną./I hereby consent to my personal data being processed in accordance with the Privacy Policy (Polityka Prywatności) and the Regulation for the provision of electronic legal services (Regulamin Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną) enclosed below./Je consens par la présente à ce que mes données personnelles soient stockées et utilisées conformément à la Politique de confidentialité (Polityka prywatności) et au Règlement pour la prestation des services juridiques en ligne (Regulamin Świadczenia Usług Prawnych Drogą Elektroniczną) ci-dessous.

Zgodnie z art. 13 ust 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119) – dalej RODO informujemy, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szysiak-Juszczyńska adres: al. Puławska 87/89 lok.17 02-595 Warszawa. Z Administratorem można się skontaktować poprzez e-mail: biuro@szysiak-juszczynska.pl albo telefonicznie: +48 798 130 917.
Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Dane te będą przetwarzane przez Kancelarię nie dłużej, niż jest to potrzebne do udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie.
Ponadto informujemy, że przysługują Państwu wszelkie prawa wynikające z RODO, w szczególności prawo do wniesienia sprzeciwu na działania Administratora.
Więcej informacji o prawach, które Państwu przysługują oraz o sposobach przetwarzania można znaleźć w polityce prywatności Kancelarii Radcy Prawnego Anny Szysiak-Juszczyńskiej.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRAWNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

POLITYKA PRYWATNOŚCI