JAK STWIERDZIĆ I UDOWODNIĆ PRAWA DO SPADKU ?

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku, a spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy (art. 924 k.c. w zw. z art. 925 k.c.). Zatem, spadkobierca nabywa spadek w momencie śmierci spadkodawcy i fakt ten dla samego zaistnienia nie wymaga żadnego postępowania sądowego.

Jednakże, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydane przez sąd lub akt poświadczenia dziedziczenia sporządzony przez notariusza są niezbędne dla udowodnienia wobec innych osób tego, iż jesteśmy spadkobiercami. Stąd, nawet w sytuacji, gdy dana osoba jest jedynym spadkobiercą i chciałaby dokonać zmian wpisów w księgach wieczystych nieruchomości nabytych w drodze dziedziczenia lub uzyskać środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych i lokatach zmarłego, albo przerejestrować na siebie uzyskany po spadkodawcy samochód, konieczne jest legitymowanie się jednym z wyżej wymienionych dokumentów.

courthouse-1223279_1280

W celu uzyskania aktu poświadczenia dziedziczenia należy udać się do notariusza wraz ze wszystkimi spadkobiercami ustawowymi i testamentowymi. Jeżeli nie znamy spadkobierców lub nie wykazują oni chęci stawienia się u notariusza, albo mają sprzeczne opinie co do dziedziczenia, konieczne będzie wystąpienie z wnioskiem o stwierdzenie nabycia spadku przez sąd. Koszt opłaty sądowej od takiego wniosku wynosi 50 złotych.

Warto także pamiętać, że postępowanie o stwierdzenie nabycia spadku może wszcząć każdy, kto ma w tym interes. Zatem, postępowanie takie może być zainicjowane nie tylko przez spadkobierców ustawowych i testamentowych, ale także przez zapisobierców, wierzycieli spadkodawcy lub spadkobiercy, a także osoby uprawnione do zachowku.

Pamiętajmy, aby regulować sprawy spadkowe na bieżąco. Pozwoli to wykazać nasze prawa do spadku i zaoszczędzi przyszłym pokoleniom czasu i kosztów związanych z poszukiwaniem spadkobierców.

Nasza kancelaria zajmuje się sprawami spadkowymi zarówno na etapie stwierdzenia nabycia spadku, jak i na etapie działu spadku. Sporządzamy profesjonalne wnioski o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku, a także pozwy o zachowek. Reprezentujemy także naszych Klientów przed sądami. Obecnie w naszej kancelarii toczy się kilkanaście takich spraw, a kilka zakończyliśmy z sukcesem w bieżącym roku.

                                                                                                                                        AUTOR: ANNA SZYSIAK-JUSZCZYŃSKA