Obsługa prawna w j.angielskim i francuskim

  • Opinie prawne
  • Sporządzanie opinii prawnych z różnych gałęzi prawa w j.angielskim i francuskim
  • Pisma procesowe
  • Sporządzanie pism procesowych i przedprocesowych w j.angielskim i francuskim, w tym wezwań do zapłaty