Podział majątku

  • Zniesienie współwłasności
  • Doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania
  • Podział majątku małżonków/ byłych małżonków
  • Doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania, w tym rozdzielność majątkowa, ustalenie nierównych udziałów 
  • Dział spadku
  • Doradztwo i reprezentacja na wszystkich etapach postępowania