Prawo bankowe i ubezpieczeniowe

  • Umowy ubezpieczeniowe
  • Ananliza i opiniowanie umów ubezpieczeniowych
  • Reprezentacja w postępowaniu sądowym i przedsądowym
  • Reprezentacja przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym i innymi instytucjami