Prawo IT

  • Umowy IT
  • Analiza, opiniowanie i sporządzanie umów IT, w tym umowy o współpracy, dzieło, umowy serwisowe i wdrożeniowe
  • Dokumentacja dla sklepów internetowych (e-commerce)
  • Sporządzanie indywidualnych regulaminów sklepów i serwisów internetowych, polityki prywatności, polityki plików cookies, wzorów formularzy i oświadczeń zgodnych z RODO w j.polskim i j.angielskim oraz aktualizacja już sporządzonych
  • Naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy i nieuczciwa konkurencja
  • Doradztwo i reprezentacja w postępowaniach o naruszenie dóbr osobistych przedsiębiorcy w Internecie i w sprawach nieuczciwej konkurencji na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym