Prawo nieruchomości

  • Umowy najmu
  • Analiza i opiniowanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
  • Sporządzanie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
  • Umowy deweloperskie i rezerwacyjne
  • Ananliza i opiniowanie umów deweloperskich
  • Ananliza i opiniowanie umów rezerwacyjnych
  • Umowy sprzedaży
  • Analiza i opiniowanie umów sprzedaży
  • Analiza i opiniowanie umów przedwstępnych sprzedaży