• Nabycie i dział spadku
 • Przyjęcie, odrzucenie spadku, stwierdzenie nabycia spadku
 • Sądowy dział spadku
 • Zachowek
 • Dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku
 • Pozbawienie prawa do zachowku
 • Spadek z elementem zagranicznym
 • Doradztwo prawne i obsługa spraw nabycia spadku po obywatelu polskim zamieszkałym za granicą
 • Doradztwo prawne i obsługa spraw nabycia spadku po cudzoziemcu zamieszkałym w Polsce
 • Umowy spadkowe
 • Zrzeczenie się dziedziczenia
 • Zbycie spadku w całości lub części