Kancelaria Radcy Prawnego Anna Szysiak-Juszczyńska
Home / Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska

Radca prawny Anna Szysiak-Juszczyńska

Radca prawny

Założycielem Kancelarii jest Anna Szysiak-Juszczyńska – radca prawny od 2015 roku, wpisana na listę radców prawnych, prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie pod numerem WA-11326, członek KRAJOWEJ IZBY RADCÓW PRAWNYCH, magister prawa oraz filologii angielskiej Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ukończyła aplikację radcowską oraz złożyła egzamin radcowski z wynikiem pozytywnym przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada doświadczenie prawnicze zdobyte od 2011 roku w kancelariach radcowsko-adwokackich oraz adwokackich, specjalizujących się w licznych gałęziach prawa. Odbyła staż w Dziale Prawnym Rady Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie zajmowała się europejskim prawem pracy oraz europejskim prawem rodzinnym, a także sporządzała tłumaczenia aktów prawnych i opinii prawnych z uwzględnieniem języków: angielskiego, francuskiego i polskiego. Od lipca 2015 roku prowadzi indywidualną kancelarię radcy prawnego w Warszawie.

Untitled-2

Od kilku lat świadczy kompleksową obsługę prawną dla spółek z branży paliwowej. Prowadzi także stałą obsługę prawną dla przedsiębiorców (w tym spółek) działających w sektorze IT i nowoczesnych technologii. Ponadto, posiada doświadczenie w obsłudze spółki lotniczej, restauracji, fundacji, stowarzyszeń, OPP  i  portali internetowych. Posiada bogate doświadczenie procesowe oraz mediacyjne. Zajmowała się także sprawami klientów indywidualnych, w szczególności z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego, spadkowego oraz administracyjnego.

Jej zainteresowania prawne to głównie: prawo medyczne, prawo Unii Europejskiej,  kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców, opiniowanie umów dotyczących nieruchomości, w tym deweloperskich, obsługa prawna w języku angielskim i francuskim, prawo IT i nowoczesnych technologii.

Obsługa prawna w języku angielskim lub francuskim nie stanowi dla niej wyzwania. Sporządzała tłumaczenia pisemne umów, regulaminów i uchwał organów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wykonywała funkcję tłumacza ustnego podczas negocjacji umów zawieranych przez polskie spółki z klientem zagranicznym, a także we współpracy z adwokatem z zakresu prawa karnego na rzecz oskarżonych.

Wykonując obowiązek doskonalenia zawodowego radców prawnych w cyklu szkoleniowym 2015-2017 r. uczestniczyła m.in. w następujących szkoleniach dla radców prawnych, prowadzonych w języku polskim i angielskim:

  1. Legal English w praktyce polskich kancelarii – zasady profesjonalnego przekładu prawniczego
  2. Professional liability claims
  3. Nieważność czynności prawnych – wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa
  4. Reklama internetowa usług radcowskich – wpływ przepisów prawa UE na kodeksy etyki zawodowej
  5. Umowy wdrożeniowe w IT
  6. Prawo europejskie w praktyce radcy prawnego

Prawo medyczne
0%
Prawo UE
0%
Prawo IT i nowoczesnych technologii
0%
Obsługa prawna przedsiębiorców
0%
Obsługa prawna w j.angielskim i francuskim
0%
Prawo nieruchomości
0%
Inne
0%

Klienci indywidualni

Obsługa prawna w zakresie prawa medycznego, cywilnego, nieruchomości, spadkowego, prawa Unii Europejskiej na etapie przedsądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym

Podmioty gospodarcze

Kompleksowa obsługa prawna w zakresie windykacji należności, opiniowania i sporządzania umów, prawa cywilnego, IT i gospodarczego na etapie przedsądowym, sądowym i w postępowaniu egzekucyjnym
Phone: +48 798 130 917
Fax: +48 (22) 119 09 19
ul. Puławska 87/89 lok. 17
02-595 Warszawa

Choose Your Style

Body style:
Theme colors:
Color 1:
Color 2:

Color 3:
Background color:
Background pattern:
Background image: