Zasady ustalania honorarium

Kancelaria na Mokotowie, której założycielem jest Anna Szysiak-Juszczyńska proponuje rozliczenie kompleksowego prowadzenia sprawy w oparciu o jeden z trzech systemów: ryczałtowy, za poszczególne czynności oraz godzinowy.  

 
  • System ryczałtowy
  • Ustalona z góry kwota obejmuje pełną obsługę prawną danej sprawy bez względu na ilość czynności dokonanych przez radcę prawnego
  • System rozliczenia jest korzystny w przypadku wielu czynności świadczonych na poczet danej sprawy
  • System rozliczenia za poszczególne czynności
  • Klient jest zobowiązany do uiszczenia ustalonych kwot za poszczególne czynności radcy prawnego
  • System rozliczenia jest korzystny w przypadku małej ilości czynności świadczonych na poczet danej sprawy
  • System godzinowy
  • Klient jest zobowiązany do uiszczenia ustalonej kwoty za poszczególne godziny pracy radcy prawnego
  • System rozliczenia godzinowego jest dostępny wyłącznie dla przedsiębiorców.