WARTOŚCI NASZEGO ZESPOŁU

1. STANDARDY ETYCZNE
Kancelarię cechuje szczególna dbałość o standardy etyczne prawidłowego wykonywania zawodu radcy prawnego. Staramy się wykonywać naszą pracę z godnością i najwyższą zawodową starannością, jaka powinna cechować radcę prawnego, a także z uwzględnieniem zasady poufności. Zdajemy sobie sprawę z tego, że powierzana przez Klienta sprawa jest dla niego kwestią priorytetową, nierzadko istotną dla dalszego życia zawodowego, bądź osobistego, dlatego też mogą być Państwo przekonani, ze wszystko, co zostanie przez Państwa udostępnione kancelarii w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej radca prawny zachowa w tajemnicy, zapewniając Państwu tym samym komfort, iż żadne informacje poruszone w toku porady prawnej nie zostaną udostępnione osobom postronnym. Klientów kancelarii traktujemy z należytym szacunkiem, biorąc pod uwagę ich zdanie, opinie i rozsądne sugestie na każdym etapie postępowania.

2. WYSOKI POZIOM MERYTORYCZNY SPORZĄDZANYCH PISM
Istotną cechą naszej kancelarii jest wysoka jakość sporządzanych przez nas pism procesowych, przedprocesowych, umów i opinii prawnych. W każdym piśmie radca prawny dokładnie opisze stan faktyczny sprawy w ten sposób, aby na etapie ewentualnego postępowania sądowego nie została pominięta żadna istotna dla Państwa kwestia, a także przedstawi merytoryczne uzasadnienie zajmowanego stanowiska i argumentację wskazującą na zasadność dochodzonych roszczeń przy uwzględnieniu najwyższych standardów zawodowych.

3. ZABEZPIECZENIE INTERESU KLIENTA
Wszelkie kwestie prawne staramy się rozwiązywać na drodze polubownej, aby zapewnić Państwu szybkie i korzystne rozstrzygnięcie sprawy. Na każdym etapie sprawy podejmujemy działania wyłącznie na korzyść Klienta.  Udzielane porady prawne, sporządzane przez radcę prawnego pisma i umowy zabezpieczają w możliwie najwyższym stopniu Państwa interes, ponieważ bezpieczeństwo prawne i komfort Klienta kancelarii są dla nas najważniejsze.

4. PROFESJONALNE ZASTĘPSTWO PROCESOWE
Starannie przygotowujemy się do każdej rozprawy, analizując dokładnie akta sprawy  oraz monitorując stan prawny, bieżące orzecznictwo i stanowisko doktrynalne. Radca prawny oraz aplikanci występujacy z jego upoważnienia są doskonale przygotowani na różne warianty możliwych sytuacji procesowych, a dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu procesowemu Klient kancelarii może czuć się bezpieczny w obliczu drugiej strony i jej pełnomocnika.

 

 

Zespół nadzoruje:

Główne gałęzie prawa

  • Prawo medyczne
  • Prawo UE
  • Prawo gospodarcze
  • Prawo nieruchomości
  • Sprawy frankowe

Języki
obsługi prawnej

Polski
0%
Angielski
0%
Francuski
0%
Niemiecki
0%
Łacina
0%
 

Główne usługi kancelarii

0%
Opinie prawne
0%
Pisma w językach obcych
0%
Analiza i sporządzanie umów
0%
Pisma procesowe
0%
Porady prawne